SámiSoster ry:stä

 

Ajankohtaista

Perheloma saamelaisille lapsiperheille, hakuaikaa jatkettu 12.8.2014 saakka!
Lue lisää…

SámiSoster ry:n blogitiedote 26.6.2014 Lue lisää…

Perheloma saamelaisille lapsiperheille Lue lisää…

Bearašluopmu sápmelaš mánnábearrášiidda Lue lisää…

SámiSoster ry mukana Enontekiön väärtipäivillä 13.9.2014 Lue lisää…

 

Pahoittelemme sivujemme epäkäytännöllisyyttä ja yleisilmettä, korjaustyöt ovat käynnissä

Tervetuloa SámiSoster ry:n nettisivuille.

Mikä on yhdistyksemme tarkoitus ja toiminta?

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

  • Seuraa saamelaisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan lainsäädännön, hallinnon ja rahoituksen toteuttamista valtionsisäisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
  • Tekee ensimmäisessä kohdassa mainituista asioista aloitteita ja antaa lausuntoja.
  • Järjestää omakustannushintaan saamenkielisiä sosiaali- ja terveysalan palveluja.
  • Harjoittaa saamelaisväestön sosiaali- ja terveysalaan kuuluvaa kehittämis, kokeilu-, koulutus-, kuntoutus-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja asianomaisella luvalla, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen yhteystiedot löydät täältä: Yhteystiedot