SámiSoster ry:stä

 

Ajankohtaista

Toiminnanjohtajan tervehdys / Doaimmajođiheaddji dearvuođat Lue lisää…

SámiSoster rs ohcá RAO:a ruhtadan golmmajahkásaš Muittohallat –prošektii mearreáigásaš prošeaktabargi Loga lasi…

SámiSoster ry hakee RAY:n rahoittamaan kolmivuotiseen Muistutella -hankkeeseen määräaikaista projektityöntekijää Lue lisää…

Luovatuvan syystori 4.9.2014. Tervetuloa! Lue lisää…

Ikäihmisten ryhmätoiminta jatkuu viikolla 37. Tervetuloa mukaan! Lue lisää…

SámiSoster ry mukana Enontekiön väärtipäivillä 13.9.2014 Lue lisää…

 

Tervetuloa SámiSoster ry:n nettisivuille

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

Sámisoster ry logo ilman taustaaSeuraa saamelaisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan lainsäädännön, hallinnon ja rahoituksen toteuttamista valtionsisäisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Sámisoster ry logo ilman taustaaTekee ensimmäisessä kohdassa mainituista asioista aloitteita ja antaa lausuntoja.

Sámisoster ry logo ilman taustaaJärjestää omakustannushintaan saamenkielisiä sosiaali- ja terveysalan palveluja.

Sámisoster ry logo ilman taustaaHarjoittaa saamelaisväestön sosiaali- ja terveysalaan kuuluvaa kehittämis, kokeilu-, koulutus-, kuntoutus-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja asianomaisella luvalla, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.